نظرسنجی

پرسشنامه سنجش میزان رضایت کارکنان از خدمات شرکت

سابقه کارتحصیلات

محل خدمت
میزان رضایت شما از فرآیند تجدید و مبادله قرارداد کار در آغاز سال

میزان رضایت شما از فرآیند صدور و دریافت کارت شناسایی

میزان رضایت شما از فرآیند صدور و دریافت گواهی اشتغال به کار

میزان رضایت شما از پرداخت به موقع حقوق و مزایا

میزان رضایت شما از دقت و صحت در محاسبه ی حقوق و مزایا

میزان رضایت شما از فرآیند ارتقای گروه شغلی

میزان رضایت شما از سرعت در ارایه‌ی خدمات بیمه‌ای (تمدید یا تعویض دفترچه بیمه، دریافت غرامت ایام بیماری و ...)

میزان رضایت شما ا ز در دسترس بودن و پاسخ‌گوبودن نماینده‌ی شرکت

میزان رضایت شما از میزان پاسخ‌گویی و شیوه‌ی برخورد کارکنان ستادی

میزان رضایت شما از شیوه‌ی اطلاع‌رسانی و ارایه‌ی راهنمایی لازم در رابطه با خدمات شرکت

میزان رضایت شما از فرایند انجام تسویه حساب در پایان سال

به‌طور کلی تا چه حد از فعالیت‌ها و اقدامات شرکت خدمات اداری شهر رضایت دارید؟

ثبت رأی  مشاهده نتایج